Hỗ trợ trực tuyến
phone-tổ chức sự kiện sài gòn0935 727 663
Gọi ngay
Nhắn tin

Xây dựng kịch bản qua những câu hỏi


CÁCH XÂY DỰNG KỊCH BẢN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

 

Quá trình xây dựng kịch bản tổ chức sự kiện chuyên nghiệp đòi hỏi người quản lý phải tính toán thật kỹ lưỡng, càng hợp quy luật phát triển của nội tâm và ngoại cảnh thì càng giảm thất bại và tăng hiệu quả thực hiện chiến lược kinh doanh. Để xây dựng được một kịch bản thành công, người làm sự kiện cần chú ý đến các yếu tố: mục tiêu của sự kiện, thời gian, địa điểm, người tham gia sự kiện . . .

 

12 câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn xây dựng kịch bản tổ chức sự kiện

1. Các mục tiêu của sự kiện này là gì?
2. Sự kiện sẽ tổ chức ở đâu ? Chỗ đó ra sao?
3. Sự kiện sẽ tổ chức từ bao giờ?
4. Thời tiết lúc ấy thế nào?
5. Hoạt động của mỗi sự kiện (và chuỗi sự kiện) gồm lần lượt những gì?
6. Nhóm tổ chức sự kiện gồm những ai? Quan hệ giữa họ ra sao (Phối hợp, phục tùng, chỉ huy)
7. Phương pháp tổ chức sự kiện là gì?
8. Phương tiện cho nhóm tổ chức sự kiện gồm những gì?
9. Nhóm thực hiện sự kiện gồm những ai (diễn viên, khách mời, …)? Tính chuyên nghiệp của họ ra sao?
10. Phương tiện cho những người thực hiện sự kiện sử dụng – gồm những gì?
11. Nhóm khách hàng mục tiêu đối với sự kiện này là những ai? Những hoạt động đối với họ (trước, trong và sau khi tổ chức sự kiện )?
12. Nhóm khách hành tiềm năng đối với sự kiện này là những ai? Những hoạt động đối với họ (trước, trong và sau khi tỏ chức sự kiện)?

 

 

 

ĐỐI TÁC
DMCA.com Protection Status