Hỗ trợ trực tuyến
phone-tổ chức sự kiện sài gòn0935 727 663
Gọi ngay
Nhắn tin

Lễ Khánh Thành GD1 và Khởi Công GD2 Kho Lạnh Kỹ Nguyên Mới


Lễ Khánh Thành GD1 và Khởi Công GD2 Kho Lạnh Kỹ Nguyên Mới - tại Long An

Sài Gòn Light Event hân hạnh được đồng hành cùng sự kiện này

 

 

Lễ Khánh Thành GD1 và Khởi Công GD2 Kho Lạnh Kỹ Nguyên Mới

Lễ Khánh Thành GD1 và Khởi Công GD2 Kho Lạnh Kỹ Nguyên Mới

Lễ Khánh Thành GD1 và Khởi Công GD2 Kho Lạnh Kỹ Nguyên Mới

Lễ Khánh Thành GD1 và Khởi Công GD2 Kho Lạnh Kỹ Nguyên Mới Lễ Khánh Thành GD1 và Khởi Công GD2 Kho Lạnh Kỹ Nguyên Mới

Lễ Khánh Thành GD1 và Khởi Công GD2 Kho Lạnh Kỹ Nguyên Mới

Lễ Khánh Thành GD1 và Khởi Công GD2 Kho Lạnh Kỹ Nguyên Mới 

 

 

 

DMCA.com Protection Status