Hỗ trợ trực tuyến
phone-tổ chức sự kiện sài gòn0935 727 663
Gọi ngay
Nhắn tin

Tổ Chức Lễ Khởi Công Nhà Máy In Bao Bì EcoPack


Tổ Chức Lễ Khởi Công Nhà Máy In Bao Bì EcoPack tại KCN Hòa Bình - Thủ Thừa - Long An

Do công ty thiết kế xây dựng BIC làm đơn vị thi công.

 

Tổ chức lễ khởi công nhà máy in bao bì ecopack

Tổ chức lễ khởi công nhà máy in bao bì ecopack

Tổ chức lễ khởi công nhà máy in bao bì ecopack

Tổ chức lễ khởi công nhà máy in bao bì ecopack

Tổ chức lễ khởi công nhà máy in bao bì ecopack

Tổ chức lễ khởi công nhà máy in bao bì ecopack

Tổ chức lễ khởi công nhà máy in bao bì ecopack

Tổ chức lễ khởi công nhà máy in bao bì ecopack

Tổ chức lễ khởi công nhà máy in bao bì Ecopack tại Long An

 

 

 

DMCA.com Protection Status