Hỗ trợ trực tuyến
phone-tổ chức sự kiện sài gòn0935 727 663
Gọi ngay
Nhắn tin

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Tập Đoàn Alpha Seven


 

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Tập Đoàn Alpha Seven - Do công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Sài Gòn Light tổ chức

Một buổi sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp

 

 

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

 

 

 

DMCA.com Protection Status