Hỗ trợ trực tuyến
phone-tổ chức sự kiện sài gòn0935 727 663
Gọi ngay
Nhắn tin

Tổ chức lễ khai trương mầm non phần lan


Sài Gòn Light Event tổ chức sự kiện lễ khai trương Trường Mầm Non Phần Lan ( Bắc Âu ). Trường mầm non của người phần lan đầu tiên tại TPHCM, sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Tổ chức sự kiện lễ khai trương trường học

Tổ chức sự kiện lễ khai trương trường học

Tổ chức sự kiện lễ khai trương trường học

Tổ chức sự kiện lễ khai trương trường học

Tổ chức sự kiện lễ khai trương trường học

Tổ chức sự kiện lễ khai trương trường học

Tổ chức sự kiện lễ khai trương trường học

Tổ chức sự kiện lễ khai trương trường học

Tổ chức sự kiện lễ khai trương trường học

Tổ chức sự kiện lễ khai trương trường học

Tổ chức sự kiện lễ khai trương trường học

Tổ chức lễ khai trương trường học